Osiągnięcia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Hurko

Synteza, budowa i reaktywność kompleksów pierwiastków grupy 13 i 14 z tlenowymi pochodnymi N-heterocyklicznych karbenów

27 listopada 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 17.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kukielskiego

Wpływ funkcjonalizacji tlenku grafenu na właściwości dyspersji ceramicznych i otrzymywanych z nich kompozytów ceramika-grafen

24 listopada 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 17.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Dąbrowskiego

Zastosowanie nowoczesnych metod rozdzielania sprzężonych ze spektrometrią mas do identyfikacji barwników organicznych

20 listopada 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 17.11.2023

Wyniki pracy inżynierskiej opublikowane w Chemical Science

W najnowszym numerze Chemical Science (IF: 8,4, 200 pkt MEiN) został opublikowany artykuł zespołu prof. Lulińskiego zawierający wyniki na podstawie pracy dyplomowej inż. Jana Adamka wykonanej w r. akad. 2022/23 w Katedrze Chemii Fizycznej.

Opublikowano: 14.11.2023

Praca naukowców naszego Wydziału wśród najbardziej poczytnych artykułów w Inorganic Chemistry

Artykuł pt. Multinuclear Zinc–Magnesium Hydroxide Carboxylates: A Predesigned Model System for Copolymerization of CO2 with Epoxides, autorstwa dr. V. Gupty, mgr. inż. V. Szejki znalazł się na liście najczęściej czytanych w ciągu ostatniego miesiąca.

Opublikowano: 08.11.2023

Dr hab. inż. Magdalena Matczuk laureatką nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Nagrodę przyznano za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, pt: Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie.

Opublikowano: 07.11.2023

Podsumowanie 27 Konferencji microTAS – Katowice 2023

27 konferencja microTAS odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach w dniach 15-19 października 2023 roku. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka i dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego PW pełnili rolę przewodniczących Konferencji. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 900 naukowców z 39 krajów świata.

Opublikowano: 02.11.2023

Mgr inż. Roman Gańczarczyk laureatem nagrody PTChem za wyróżnioną pracę magisterską

Praca zatytułowana: Elektroaktywne pochodne benzotiadiazolu, benzooksadiazolu i benzoselenadiazolu: synteza, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne oraz zastosowanie w procesach fotokatalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru, została zrealizowana przez Romana Gańczarczyka pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej i dr Erica D. Głowackiego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 18.10.2023

Nasi badacze w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywana jest przez Stanford University we współpracy z Wydawnictwem Elsevier. Zestawienie powstaje na podstawie informacji o dorobku naukowym badaczy zgromadzonym w bazie Scopus. 

Szczegółowe rankingi znajdują się na stronie internetowej: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6.

Opublikowano: 10.10.2023

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna nagrodzona medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Orłem Wprost dla Nauki.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego to najwyższe wyróżnienie PTChem przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. 

Orzeł Wprost dla Nauki to nagroda, którą otrzymują wybitni przedstawiciele polskich uczelni, firm i instytucji, czynnie wspierający inicjatywy badawcze i rozwój naukowców.

Opublikowano: 06.10.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem