Osiągnięcia

Artykuł naszych naukowczyń doceniony przez CrystEngComm Advisory Board Members

Artykuł autorstwa autorstwa mgr Anny M. Dąbrowskiej, prof. Agnieszki Adamczyk-Woźniak oraz prof. Izabelli D. Madury pt. Effect of substituents in novel bioactive tavaborole derivatives on the intermolecular interaction hierarchy został wybrany do Editor's Collection. 

Opublikowano: 29.05.2023

Nominacje do Studenckiego Nobla 2023!

Pięć osób z Politechniki Warszawskiej ma szansę na nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla zdolnych i odnoszących sukcesy studentów. 

Dwie z nich to studentki Wydziału Chemicznego PW: Joanna Howis i Paulina Musolf.

Opublikowano: 26.05.2023

Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla badaczy z Wydziału Chemicznego PW

Prestiżowe stypendia przyznano 100 wybitnym młodym naukowcom, wśród których znaleźli się:

— dr inż. Patrycja Kowalik (dziedzina: chemia)
— dr inż. Patrycja Sokołowska (dziedzina: biotechnologia)
— mgr inż. Dominik Wołosz (dziedzina: inżynieria chemiczna)

Opublikowano: 26.05.2023

Naukowcy z Wydziału Chemicznego PW opracowali nową metodę wytwarzania wysokiej jakości kropek kwantowych tlenku cynku

Zespół naukowców wywodzi się z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemicznego PWprof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (kierownik zespołu), dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz i mgr inż. Zygmunt Drużyński.

Głównym założeniem opracowanej procedury jest wykorzystanie mieszaniny związków cynkoorganicznych i ligandów organicznych o charakterze jonów obojnaczych (zwitterjonów). Cały proces wytwarzania kropek kwantowych jest kontrolowany termodynamicznie, co wpływa na formowanie niemal identycznych nanostruktur tlenku cynku.

Opublikowano: 23.05.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kobylskiej

Badanie właściwości fizyko-chemicznych, struktury oraz aktywności biologicznej metabolitów nowych analogów insuliny

5 czerwca 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 23.05.2023

Dr inż. Paweł Borowiecki laureatem grantu NCN Opus 24

Otrzymane finansowanie przeznaczone jest na realizację projektu pt.: Moc hybrydy – opracowanie nowatorskich multienzymatycznych reakcji kaskadowych oraz fotobiokatalitycznych systemów redoks do asymetrycznej syntezy optycznie czynnych związków o wysokiej wartości dodanej ("EnzCasc-Photo4BioCat")".

Opublikowano: 22.05.2023

Inż. Weronika Rekiel z II miejscem w konkursie na najlepszy referat z badań własnych

Konkurs przeprowadzono podczas XX, jubileuszowego, Wrocławskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego. Zaprezentowało się w nim 30 osób z komunikatami ustnymi i 25 osób z posterami. 

Opublikowano: 24.04.2023

Dr Borowiecki redaktorem gościnnym numeru specjalnego: “Chemoenzymatic Synthesis” w czasopiśmie grupy Nature: Communications Chemistry

Dr inż. Paweł Borowiecki (Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny PW) wraz z prof. Jennifer Bridwell-Rabb z Wydziału Chemii Uniwersytetu Stanu Michigan w Ann Arbor oraz dr Sandy Schmidt z Instytutu Farmacji przy Uniwersytecie w Gröningen będą wspólnie koordynować wydanie numeru specjalnego: Chemoenzymatic synthesis w Nature: Communications Chemistry.

Opublikowano: 20.04.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Sikorskiego

Platforma analityczna oparta na technikach spektroskopowych do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza(II, III) ukierunkowanych na transport do komórek nowotworowych

15 maja 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 17.04.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej

Projektowanie receptorów molekularnych wykorzystujących metalokompleksy peptydowe 

28 kwietnia 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 17.04.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem