Osiągnięcia

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2019)

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2019 (stan na 31-12-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 54,301
2. D. Prochowicz, M. Saski, P. Yadav, M. Grätzel, J. Lewiński, Mechanoperovskites for photovoltaic applications: preparation, characterization and device fabrication, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2019, 52, 3233-3243. IF: 21,661.
3. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 14,695

Opublikowano: 31.12.2019

Laureaci Diamentowych Grantów 2019

3 grudnia 2019 wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył 85 wybitnym młodym naukowcom Diamentowe Granty. Wśród laureatów VIII edycji jest dwóch doktorantów z naszego wydziału: mgr inż. Mikołaj Więckowski z Katedry Chemii Fizycznej oraz mgr inż. Piotr Tobiasz z Katedry Chemii Organicznej. MNiSW przeznaczy na realizację projektów naukowych ponad 17 mln złotych.

Więcej szczegółów z tego wydarzenia na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 06.12.2019

Wyróżnienie projektu naukowego KNB Herbion w konkursie StRuNa 2019

Projekt „Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków” prowadzony przez zespół badawczy z ramienia Koła Naukowego Biotechnologów „Herbion”, otrzymał wyróżnienie w tegorocznym Ogólnopolskim konkursie dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów StRuNa 2019. Projekt realizowany był w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków pod opieką dr Jolanty Mierzejewskiej, w składzie Marianna Wyszomirska, Zuzanna Zając i Łukasz Łężniak. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbyły się 16 listopada 2019.

Opublikowano: 24.11.2019

Laureaci Złotej Kredy 2019 z Wydziału Chemicznego

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz jedenasty wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami XI edycji plebiscytu Złotej Kredy w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym zostali pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej: prof. dr. hab. inż. Janusz Zachara w kategorii wykładowca i dr inż. Andrzej Kozioł w kategorii prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty. Obaj laureaci kolejny raz z rzędu zdobywają nagrodę. Uroczysta gala z udziałem laureatów konkursów wydziałowych odbyła się 15 listopada w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 19.11.2019

Nagroda Naukowa im. Ignacego Mościckiego dla pracowników Wydziału Chemicznego

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki im. Ignacego Mościckiego została wręczona w dniu 15.11.2019 w czasie uroczystej sesji Senatu PW z okazji Dnia Politchniki Warszawskiej przez Rektora PW zespołowi z Wydziału Chemicznego. Nagrodę przyznano za wdrożenie do produkcji soli litowej na potrzeby ogniw litowo-jonowych. Dorocznie wręczaną Nagrodę za wdrożenie o największym znaczeniu gospodarczym w czasie roku na całej Uczelni otrzymał zespół prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka w składzie: dr inż. Maria Bukowska, dr hab. inż. Leszek Niedzicki i dr hab. inż. Przemysław Szczeciński. Przedmiot wdrożenia - sól LiTDI - jest produkowana w skali wielkotonażowej od listopada 2018 roku przez francuską firmę Arkema SA.

Opublikowano: 17.11.2019

Prof. Adam Proń odznaczony Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego

Podczas 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), odbywającego się w dniach 2-6 września 2019 r. na Politechnice Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Adam Proń został uhonorowany Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego. Jest to najwyższe wyróżnienie PTChem za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu. Profesor Proń jest trzecim pracownikiem naszego Wydziału, który otrzymał to odznaczenie. Przed nim laureatami Medalu byli profesor Tadeusz Urbański w 1965 r. i profesor Mieczysław Mąkosza w 1997 r.

Opublikowano: 09.09.2019

Kierunek Technologia Chemiczna z oceną wyróżniającą - najwyższą przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Opublikowano: 28.08.2019

Pracownik naszego Wydziału członkiem Komitetu doradczego Euroboron

W dniach 24-27.06.2019 w Montpellier (Francja) odbyła się 8th European Conference on Boron Chemistry EUROBORON8. Jest ona jedną z ważniejszych konferencji międzynarodowych poświęconych chemii boru. Konferencje są organizowane co 3 lata, a EUROBORON6, która odbyła się w 2013 r. w Radziejowicach pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, była zorganizowana przez zespół z naszego Wydziału.

Podczas tegorocznego spotkania Prof. Agnieszka Adamczyk-Woźniak została wybrana na członka International Advisory Committee tej konferencji, w skład którego wchodzi 16 przedstawicieli 7 krajów europejskich.

Opublikowano: 01.07.2019

Studenci naszego Wydziału laureatami stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Studenci Oskar Baka z Katedry Chemii Nieorganicznej (wykonujący dyplom pod kierunkiem dr hab. inż. Aldony Zalewskiej), inż. Mikołaj Więckowski z Zakładu Chemii Fizycznej (wykonujący dyplom pod kierunkiem dr. inż. Marka Królikowskiego) oraz Marcin Wiszniewski z Zakładu Chemii Fizycznej (wykonujący dyplom pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Sergiusza Lulińskiego) zostali laureatami prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.W całej Polsce przyznano we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki 656 stypendiów (w tym aż 26 studentom Politechniki Warszawskiej). Link do wyników konkursu.

Opublikowano: 02.01.2019

Złoty medal chemii - wyróżnienie dla studenta Wydziału Chemicznego

Inż. Piotr Tobiasz został laureatem konkursu "Złoty Medal Chemii" organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) we współpracy z firmą DuPont za pracę inżynierską pt. "Synteza cyklicznych pochodnych stilbenu z grupami hydroksylowymi i metoksylowymi", wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Hanny Krawczyk. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z obszaru chemii i jej pogranicza. Nazwiska zwycięzców tegorocznej, ósmej już edycji, ogłoszone zostały w czwartek (6.12.2018) w Warszawie. Jak podkreślili organizatorzy, w tym roku otrzymali oni rekordową liczbę zgłoszeń: 60 prac z 15 uczelni.

Opublikowano: 12.12.2018

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem