Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna - II stopień studiów

Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna - II stopień studiów

Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów

semestr 1

Analityczne techniki plazmowe (.pdf)
Chemia związków molekularnych i nanomateriałów (.pdf)
Ekonomika gospodarki odpadami (.pdf)
Fizykochemia powierzchni (.pdf)
Fizykochemia roztworów i równowag fazowych 1 (.pdf)
Laboratorium charakteryzacji materiałów (.pdf)
Modelowanie procesów technologicznych (.pdf)
Nanomateriały w chemii analitycznej (.pdf)
Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych (.pdf)
Proces analityczny i automatyzacja (.pdf)
Przemysłowe procesy katalityczne (.pdf)

semestr 2

Chemometria analityczna (.pdf)
Elektrochemiczne techniki analityczne (.pdf)
Fizykochemia roztworów i równowag fazowych II (.pdf)
Komputerowe projektowanie leków (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Materiały i cywilizacje (.pdf)
Metody bioanalityczne (.pdf)
Modelowanie obiektów fizykochemicznych (.pdf)
Ryzyko w procesach chemicznych (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)
Spektrometria mas (.pdf)
Techniki chromatograficzne w charakteryzowaniu materiałów (.pdf)

semestr 3

Pracownia dyplomowa (magisterska) (.pdf)
Przygotowanie pracy magisterskiej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (magisterskie) (.pdf)

Chemia Medyczna

semestr 1

Chemia związków molekularnych i nanomateriałów (.pdf)
Ekonomika gospodarki odpadami (.pdf)
Fizykochemia powierzchni (.pdf)
Laboratorium technologiczne (.pdf)
Leki - od pomysłu do apteki (.pdf)
Metody syntezy organicznej (.pdf)
Modelowanie procesów technologicznych (.pdf)
Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych (.pdf)
Przemysłowe procesy katalityczne (.pdf)
Technologia produktów farmaceutycznych (.pdf)
Wybrane zagadnienia z biochemii (.pdf)

semestr 2

Farmakologia z toksykologią (.pdf)
Komputerowe projektowanie leków (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Materiały i cywilizacje (.pdf)
Modelowanie obiektów fizykochemicznych (.pdf)
Polimery w medycynie (.pdf)
Ryzyko w procesach chemicznych (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)
Synteza asymetryczna (.pdf)
Wybrane zagadnienia z chemii związków naturalnych (.pdf)
Zastosowania spektroskopii NMR w medycynie (.pdf)
Związki heterocykliczne - synteza i wykorzystanie w chemii medycznej (.pdf)
Związki metaloorganiczne w syntezie organicznej (.pdf)

semestr 3

Pracownia dyplomowa (magisterska) (.pdf)
Przygotowanie pracy magisterskiej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (magisterskie) (.pdf)

Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne

semestr 1

Chemia związków molekularnych i nanomateriałów (.pdf)
Ekonomika gospodarki odpadami (.pdf)
Fizykochemia powierzchni (.pdf)
Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych (.pdf)
Modelowanie procesów technologicznych (.pdf)
Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych (.pdf)
Przemysłowe procesy katalityczne (.pdf)

Elektrochemia

Chemia nieorganicznych materiałów funkcjonalnych (.pdf)
Elektrochemiczne metody badania materiałów (.pdf)
Fizykochemia materiałowa (.pdf)
Podstawy elektrochemii stosowanej (.pdf)
Technologie konwersji i akumulacji energii (.pdf)

Polimery

Aplikacje i przetwórstwo materiałów polimerowych (.pdf)
Chemia polimerów I (.pdf)
Fizykochemia polimerów (.pdf)

Wysokoenergetyczne

Formy użytkowe materiałów wybuchowych (.pdf)
Pirotechnika (.pdf)

semestr 2

Komputerowe projektowanie leków (.pdf)
Laboratorium materiałów kompozytowych (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Materiały i cywilizacje (.pdf)
Modelowanie obiektów fizykochemicznych (.pdf)
Ryzyko w procesach chemicznych (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)

Elektrochemia

Materiały cienkowarstwowe - właściwości i wytwarzanie (.pdf)
Materiały dla ogniw fotowoltaicznych (.pdf)
Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie (.pdf)
Ogniwa galwaniczne i paliwowe (.pdf)
Procesy korozji i ochrony przed korozją (.pdf)

Polimery

Chemia polimerów II (.pdf)
Inżynieria makromolekularna (.pdf)
Metody badania polimerów (.pdf)
Polimery w medycynie i elektronice (.pdf)

Wysokoenergetyczne

Ekologiczne materiały wysokoenergetyczne (.pdf)
Nowoczesne metody identyfikacji materiałów wybuchowych (.pdf)
Polimery w materiałach wysokoenergetycznych (.pdf)
Technologia materiałów napędowych specjalnych (.pdf)

semestr 3

Pracownia dyplomowa (magisterska) (.pdf)
Przygotowanie pracy magisterskiej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (magisterskie) (.pdf)

Nanomateriały i nanotechnologie

semestr 1

Chemia związków molekularnych i nanomateriałów (.pdf)
Ekonomika gospodarki odpadami (.pdf)
Fizykochemia powierzchni (.pdf)
Inżynieria nanokatalizatorów (.pdf)
Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych (.pdf)
Modelowanie procesów technologicznych (.pdf)
Nowoczesne chemiczne źródła prądu (.pdf)
Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych (.pdf)
Przemysłowe procesy katalityczne (.pdf)
Zaawansowane materiały organiczne (I) (.pdf)
Zaawansowane metody badań materiałów (.pdf)
Zaawansowane nanomateriały nieorganiczne i nieorganiczno-organiczne (.pdf)

semestr 2

Komputerowe projektowanie leków (.pdf)
Laboratorium funkcjonalizacji materiałów (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Materiały i cywilizacje (.pdf)
Modelowanie obiektów fizykochemicznych (.pdf)
Nanomateriały ceramiczne (.pdf)
Nanotechnologia medyczna (.pdf)
Ryzyko w procesach chemicznych (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)
Współczesne metody badań materiałów II (.pdf)
Zaawansowane materiały i nanomateriały węglowe (.pdf)

semestr 3

Pracownia dyplomowa (magisterska) (.pdf)
Przygotowanie pracy magisterskiej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (magisterskie) (.pdf)

obieralne

Chemia nieorganiczna związków beztlenowych (.pdf)
Inżynieria układów koloidalnych (.pdf)
Nanobiotechnologia (.pdf)
Nanomedycyna (.pdf)
Nanoscale self-assembly and micro- and nanopatterning (.pdf)
Samoorganizacja układów molekularnych i nanostrukturalnych (.pdf)

Technologia chemiczna i kataliza

semestr 1

Chemia związków molekularnych i nanomateriałów (.pdf)
Ekonomika gospodarki odpadami (.pdf)
Fizykochemia powierzchni (.pdf)
Laboratorium technologii specjalnych (.pdf)
Modelowanie procesów technologicznych (.pdf)
Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi (.pdf)
Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych (.pdf)
Przemysłowe procesy katalityczne (.pdf)
Raw materials for the chemical industry (.pdf)
Technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (.pdf)
Wybrane działy technologii chemicznej (.pdf)
Wybrane technologie chemiczne (.pdf)

semestr 2

Kataliza hetero- i homofazowa (.pdf)
Komputerowe projektowanie leków (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Materiały i cywilizacje (.pdf)
Modelowanie obiektów fizykochemicznych (.pdf)
Przemysłowe zastosowania metatezy olefin (.pdf)
Ryzyko w procesach chemicznych (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)
Struktura i właściwości katalizatorów stałych (.pdf)
Techniki charakteryzowania katalizatorów (.pdf)
Technologie wytwarzania nanocząstek (.pdf)

semestr 3

Pracownia dyplomowa (magisterska) (.pdf)
Przygotowanie pracy magisterskiej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (magisterskie) (.pdf)

Obieralne (wszystkie specjalności)

Analiza produktów farmaceutycznych (.pdf)
Chemia cieczy jonowych (.pdf)
Fizykochemia koloidów (.pdf)
Fizykochemia leków (.pdf)
Materiały kompozytowe (.pdf)
Metody badania granic międzyfazowych (.pdf)
Metody charakteryzacji materiałów wysokoenergetycznych (.pdf)
Nowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej (.pdf)
Nowoczesne technologie syntezy polimerów (.pdf)
Podstawy i praktyczne aspekty reologii (.pdf)
Recykling polimerów (.pdf)
Techniki instrumentalne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej (.pdf)
Techniki sprzężone (.pdf)
Technologie zielonej chemii (.pdf)
Współczesne metody badań materiałów (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem