Osiągnięcia

Artykuł naukowców z Katedry Chemii Fizycznej uhonorowany okładką Chemistry – A European Journal

Artykuł pt. Bis[1]benzothieno[1,4]thiaborins as a Platform for BODIPY Singlet Oxygen Photosensitizers (Chem. Eur. J. 2023, 29, e2023006), autorstwa studentki Karoliny Wrochny, doktorantki Karoliny Urbanowicz, pracowników Pauliny H. Marek-Urban i Krzysztofa Durki oraz współpracowników z polskich i zagranicznych ośrodków, znalazł się na okładce czasopisma Chemistry – A European Journal.

https://doi.org/10.1002/chem.202300680

Opublikowano: 04.07.2023

Doktoranci oraz studentka Wydziału Chemicznego z nagrodami za najlepsze prezentacje posterowe

Na konferencji ChemSession’23, w konkursie na najlepszy poster, zostali wyróżnieni:

— mgr inż. Jakub Drapała: II miejsce
— inż. Karolina Wrochna: III miejsce
— mgr inż. Joanna Tańska: Nagroda publiczności

Opublikowano: 04.07.2023

Znamy wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Po raz 7. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 18. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

Opublikowano: 03.07.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Poliny Ivanovej

Studies on the catalytic activity of monometallic and multimetallic nanozymes and their use in the construction of biotests

26 czerwca 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 16.06.2023

Postery naszych studentek wyróżnione na X Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza”

Studentki Wydziału Chemicznego PW na kierunku biotechnologia, prowadzące badania w ramach prac magisterskich w Katedrze Biotechnologii Medycznej, w kategorii poster studencki zdobyły:

Aleksandra WolińskaI miejsce
Paulina Musolfwyróżnienie.

Opublikowano: 06.06.2023

Artykuł naszych naukowczyń doceniony przez CrystEngComm Advisory Board Members

Artykuł autorstwa autorstwa mgr Anny M. Dąbrowskiej, prof. Agnieszki Adamczyk-Woźniak oraz prof. Izabelli D. Madury pt. Effect of substituents in novel bioactive tavaborole derivatives on the intermolecular interaction hierarchy został wybrany do Editor's Collection. 

Opublikowano: 29.05.2023

Nominacje do Studenckiego Nobla 2023!

Pięć osób z Politechniki Warszawskiej ma szansę na nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla zdolnych i odnoszących sukcesy studentów. 

Dwie z nich to studentki Wydziału Chemicznego PW: Joanna Howis i Paulina Musolf.

Opublikowano: 26.05.2023

Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla badaczy z Wydziału Chemicznego PW

Prestiżowe stypendia przyznano 100 wybitnym młodym naukowcom, wśród których znaleźli się:

— dr inż. Patrycja Kowalik (dziedzina: chemia)
— dr inż. Patrycja Sokołowska (dziedzina: biotechnologia)
— mgr inż. Dominik Wołosz (dziedzina: inżynieria chemiczna)

Opublikowano: 26.05.2023

Naukowcy z Wydziału Chemicznego PW opracowali nową metodę wytwarzania wysokiej jakości kropek kwantowych tlenku cynku

Zespół naukowców wywodzi się z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemicznego PWprof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (kierownik zespołu), dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz i mgr inż. Zygmunt Drużyński.

Głównym założeniem opracowanej procedury jest wykorzystanie mieszaniny związków cynkoorganicznych i ligandów organicznych o charakterze jonów obojnaczych (zwitterjonów). Cały proces wytwarzania kropek kwantowych jest kontrolowany termodynamicznie, co wpływa na formowanie niemal identycznych nanostruktur tlenku cynku.

Opublikowano: 23.05.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kobylskiej

Badanie właściwości fizyko-chemicznych, struktury oraz aktywności biologicznej metabolitów nowych analogów insuliny

5 czerwca 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 23.05.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem