Osiągnięcia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Jędrzejewskiej

Opracowanie efektywnych metod wytwarzania i domieszkowania nanokrystalicznego tlenku cynku z zastosowaniem ścieżki metaloorganicznej

18 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 24.10.2022

Studenci z Wydziału Chemicznego PW zwycięzcami w konkursie Drive Innovation

Pierwszą nagrodę przyznano za projekt: Ograniczenie emisji spalin za pomocą ogniw fotowoltaicznych III generacji.
Laureaci to: Magdalena Napurka, Magdalena Miętus, Julia Owczarska, Maksymilian Kukuć oraz opiekun naukowy zespołu mgr inż. Arkadiusz Czerwiński.

Opublikowano: 21.10.2022

Badacze z Wydziału Chemicznego PW w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021, na liście obejmującej całą karierę badawczą, Wydział Chemiczny reprezentowany jest przez 6 naukowców na 47 z Politechniki Warszawskiej. Natomiast w wykazie osiągnięć tylko za ostatni rok przedstawicieli Wydziału Chemicznego jest 5 na 38 z całej Uczelni.

Opublikowano: 20.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Mazur

(Aminometylo)pochodne ferrocenu – synteza, struktura i właściwości biologiczne

4 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 20.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej

Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2

24 października 2022 r., godz. 15:15

Opublikowano: 11.10.2022

Poster mgr inż. Olgi Góral z pierwszą nagrodą na konferencji branżowej organizowanej przez WSIiZ w Warszawie

Tytuł nagrodzonego posteru: Kontrola stabilności, testy starzeniowe i ich wpływ na właściwości fluidu kosmetycznego.

Opublikowano: 06.10.2022

Mgr inż. Roman Gańczarczyk laureatem nagrody za najlepszą prezentację posterową podczas XXII ogólnopolskiej konferencji naukowej Kryształy Molekularne 2022.

Tytuł nagrodzonej prezentacji: Synteza, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne pochodnej benzotiadiazolu do zastosowań w procesach fotokatalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru.

Opublikowano: 30.09.2022

Przedstawiciele Wydziału Chemicznego PW w finale konkursu Falling Walls Lab Warsaw

Na podium znaleźli się dr inż. Agnieszka Żuchowska (pierwsze miejsce - ex aequo) oraz mgr inż. Mikołaj Więckowski (trzecie miejsce).

Opublikowano: 26.09.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kulpińskiej

Badanie właściwości wybranych nanomateriałów pod kątem ich zastosowania w terapii fototermicznej

7 października 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 21.09.2022

Technologia opracowana na Wydziale Chemicznym wraz z rozwiązaniem zaproponowanym przez NANOXO – wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Kapituła konkursu doceniła opracowane przez naukowców z Wydziału Chemicznego PW oraz spółkę NANOXO rozwiązanie – metodę wytwarzania bezpiecznych nanomateriałów tlenowo-cynkowych, których finalne właściwości mogą być dostosowywane do konkretnego zastosowania już na etapie syntetycznym wraz z nowym syntetycznym podejściem do wytwarzania nanocząstek nadtlenku cynku.

Opublikowano: 26.08.2022

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem